Start | PELI

PELI, LED ficklampor och Pannlampor med EX klassning

PELI Ficklampor och Pannlampor är ett måste där EX klassning krävs

Pelis ficklampor ochj Pannlampor har ATEX eller EX-klassning och kan därför användas säkert i EX-klassade områden.

ATEX omfattar ett brett område. Det kan gälla energibolag med fastbränsle, oljebränsle och/eller naturgas, snickerier, jordbruk, lackeringsföretag, pulver- och kemihantering i olika former, bensinstationer, kvarnar, skolor (kemisalar), restauranger som hanterar gasol eller annan brandfarlig gas/vätska, petrokemisk industri och andra känsliga miljöer.

ZON 0 betyder att du får använda produkten i riskområde där explosionsgasblandning kan förekomma ständigt och långvarigt.