Start | TRIBORON

TRIBORON smörjmedel

TRIBORON smörjmedel med det unika grundämnet Bor

TRIBORON smörjmedel med grundämnet Bor som ger unika smörjegenskaper. Med svensk patenterad teknologi har TRIBORON skapat ett unikt produktprogram inom smörjmedel.


TRIBORON FUEL FORMULA Drivmedelsförstärkare som du häller direkt i bränslet. Passar lika bra för Bensin, Diesel och Etanol. Du får en bättre förbränning, smörjning direkt i cylindrarna, bättre livslängd, lägre bränsleförbrukning och dieselbilar slutar att ryka. Tester har visat att bränsleförbrukningen kan sjunka med 5%.

 

TRIBORON 2-takts produkter gör att du bara blandar motsvarande 1% istället för 2% som är vanligt idag (hälften av rekommendation). Med mindre olja i motorn så blir värmeutvecklingen mindre, du får högre effekt och det mest märkbara är att motorn svarar snabbare. 2-takt röken försvinner också när motorn blivit varm.

 

Med TRIBORON packningsrekond kan du får bort ett läckage i ett oljesystem som tex en motor eller växellåda. Bara att hälla i och låta verka under drift.

TRIBORON info om drivmedelsförstärkare och 2-takts olja

Här kan du läsa mer om Testresultar och hur bra TRIBORON Drivmedelsförstärkare/FuelFormula fungerar. Klicka här för pdf.

Vanligaste frågorna om TRIBORON produkterna


- Kan Drivmedelsförstärkaren/FuelFormula produkten skada motorn?
Triboron Drivmedelsförstärkare har genomgått omfattande tester och är säker att använda. De verksamma ämnena är nano-partiklar vilket passerar alla filter. Drivmedelsförstärkaren fungerar tillsammans med katalysatorer. Följ alltid den rekommenderade doseringen vilken framgår av etiketten.

- Kan man feldosera Drivmedelsförstärkaren/FuelFormula?
Ja – men det krävs mycket stora feldoseringar än vad som föreskrivits – för bästa effekt följ rekommenderad dosering. För snabbare resultat kan du blanda "dubbel dos" vid första användandet.

-Gäller mina garantier om jag använder produkten?
Garantier är från fall till fall – om inte ”ordinarie” garanti gäller och om något mot förmodan skulle inträffa som kan härledas till våra produkter så träder vår egen ansvarsförsäkring in.

- På vilket sätt skyddas motorn mot slitage med Drivmedelsförstärkaren/FuelFormula?
Aktiva substanser binder sig ytkemiskt mot metall och ger ett skydd mot slitage och korrosion samt ger en lägre friktion.Ytan blir belagd med ett skyddande skikt av förädlat bor som även skyddar mot oxidation vilket är oerhört viktigt eftersom många av dagens bränslen är så "torra" att smörjegenskaperna blir lidande.

- Hur mycket minskar avgaserna med Drivmedelsförstärkaren/FuelFormula?
Genom förminskad bränlseåtgång på mellan 5-8% minskar "automatiskt" utsläppet.
Förbättrad förbränning och minskad friktion påverkar utsläppen positivt.

- Hur mycket minskar bränsleförbrukningen med Drivmedelsförstärkaren/FuelFormula?
Beror mycket på motorns skick, Dieselmotorer: vanligt är 5-8 % Bensin och Etanolmotorer: 6-10%
Obs! Betydligt högre besparningar har uppmätts.

- På vilket sätt skyddar Drivmedelsförstärkaren/FuelFormula mot dieselbakterier?
Aktiva substanser i Drivmedelsförstärkaren motverkar att bakterietillväxt bildas.

-Ska man minska inblandningen med 50% på TRIBORON tvåtaktskoncentratet?
Efter att ha följt fabrikantens rekommendationer för ev inkörningstid, kan inblandningen successivt minskas ner till 50%.

-Hur skall jag göra med TRIBORON 2-taktsInjektion?
Enkelt, du häller bara TRIBORON 2-TaktsInjektion direkt i din oljetank. Triboron 2-taktsInjektion är blandad sp du inte behöver göra något med din motor. Som sagt, häll bara i oljetanken och kör. Du kan även blanda med det som är kvar av din gamla olja i oljetanken.
 
-Varför ryker det inte med TRIBORON tvåtaksprodukterna?
Funktionsförbättrande ämnen av högsta kvalitet har används, så bra att Tribolator kunnat patentera dessa.

-Hur kan det smörja så bra med TRIBORON tvåtaksprodukterna?
Tribolator använder bara de bästa basoljor som finns, dessa oljor optimeras med våra patenterade additivpaket för topprestanda.

-Min motor känns starkare med TRIBORON tvåtaksprodukterna, vad beror det på?
Bättre vridmoment och mer hästkrafter tack vare lägre friktion och bättre förbränning.

-Motorn känns kallare med TRIBORON tvåtaksprodukterna, är det farligt?
Nej – lägre friktion och bättre förbränning leder till kallare motor.

Gäller mina garantier om jag använder produkten?
Garantier är från fall till fall – om inte ”ordinarie” garanti gäller och om något mot förmodan skulle inträffa som kan härledas till våra produkter så träder vår egen ansvarsförsäkring in.

-På vilket sätt är TRIBORON tvåtaksprodukterna miljövänliga?
Alla ingredienser i produkten är biologiskt nedbrytbara.

-Hur mycket minskar avgaserna med TRIBORON tvåtaksprodukterna?
I vissa fall mer än 70%